Juriidiline.

Mastercardi kaardi tingimused

Need tingimused kehtivad teie Mastercardi kaardi kasutamisele. Teie kaardi väljastab teile Optimus Cards UK Limited Pure‘i nimel.

Oma Pure‘i kaardi taotlemise allkirjastamisel nõustute nende tingimustega ja kinnitate järgmist.

 • Teie esitatud teave on täpne ja õige ning teie olete isik, kelle andmed olete esitanud, ja teavitate meid kohe, kui teie kontaktandmed muutuvad.
 • Te võite sõlmida meiega selle õiguslikult siduva lepingu.
 • Te kasutate oma kaarti ainult tingimustes sätestatud eesmärkidel.
 • Oled 18-aastane või vanem ja võimeline võtma vastutuse oma tegude eest
 • Te ei tegutse kellegi teise nimel.

Need tingimused sätestavad meie ja teievahelise suhte tingimused ning selgitavad teie ja meie kohustusi üksteise ees, sealhulgas kaardi, PIN-koodi ja kaardinumbri kasutamist.

Need tingimused reguleerivad ka meie Mastercardi kasutamist, mille me teeme teile raha kulutamiseks kättesaadavaks.

Palun vaadake Pure‘i kontotingimusi, mis on nendest Mastercardi kaarditingimustest eraldiseisvad, olles nende täienduseks, kuid mida tuleb lugeda koos.

Mõisted

Siinsetes tingimustes on järgmistel avaldistel järgmised tähendused.

3DS 3DS - 3D Secure‘i autentimine, mis nõuab teilt kui kaardiomanikult täiendava parooli sisestamist pettuse eest kaitsmiseks, kui veebis ostlete.

Konto – asjakohane konto, mis teil Pure‘is on ja mis on seotud teie kaardiga. Palun vaadake selle Pure‘i kontoga seotud eraldi tingimuste kogumit, mis erineb nendest tingimustest, mis puudutavad teie Pure‘i kaarti.

Leping - tähendab meiega sõlmitud Pure‘i kaardiga seotud lepingut, mis koosneb siinsetest tingimustest, nende muudatustest, millest teile on teatatud, ja mis tahes muust dokumendist, millele peate Pure‘i kaardi väljastamiseks alla kirjutama.

Sularahaautomaat - pangaautomaat või sularahaautomaat, millel on Mastercardi logo.

Vaba saldo - tähendab teie kaardil olevate kulutatavate vahendite väärtust.

Äripäev – iga päev (välja arvatud laupäev või pühapäev), mil Pure on Ühendkuningriigis ettevõtlusele avatud.

Kaart - plast- või virtuaalkaart, mis väljastatakse teile vastavalt siinsetele tingimustele.

Kaardikandja - paberitükk, mis kinnitatakse teie kaardile, kui teie kaart teile saadetakse.

Kaardiomanik – tähendab teid, volitatud kasutajat, kellele on väljastatud kaart ja kes sõlmib lepingu.

Kaardi väljaandja tähendab ettevõtet Optimus Cards UK Limited

Kaardiprogrammi haldur – tähendab ettevõtet Baanx Group Limited

Kaardi number – 16-kohaline number Pure‘i kaardi esiküljel.

Kaarditeenuste tugi - pure‘i nimel tegutsev veebisait või abitelefon, mis tegeleb kaardiomanike päringute ja taotlustega seoses kaardi aktiveerimise ning kasutamisega siinsetel tingimustel. Kaarditeenuste toe kontaktandmed on üksikasjalikult kirjeldatud teie kaardi tagaküljel.

Kontaktivabad tehingud – tehingud, mis tehakse, asetades oma Pure‘i kaart elektroonilise terminali kohale, kui selles terminalis on kontaktivabad tehingud lubatud.

Tehing - mis tahes teie poolt teie poolt teie kontolt tehtud lubatud makse.

Tehing - mis tahes teie poolt teie poolt teie kontolt tehtud lubatud makse.

Tasude ja lõivude graafik – tasud ja lõivud, mis seatakse kaardiomanikule Pure‘i poolt, mis antakse kaardiomanikule kaardirakenduse kättesaamisel ja mida võib aeg-ajalt muuta. Iga graafik loetakse siinse lepingu osaks.

Mastercard - tähendab Mastercard Internationali skeemi, kes haldab kaardiprogrammi.

Kaupmees/jaemüüjad/tarnija – isik, firma või ettevõte, kes tarnib kaupu ja/või teenuseid, millel on Mastercardi logo ja mis aktsepteerib tehingute tegemiseks teie Pure‘i kaarti.

Optimus Optimus Cards UK Limited (ettevõtte registreerimisnumber 09044866), kes on programmihaldur, kes vastutab kaardi pakkujale ja kaardiomanikule pakutava toe eest, kelle registrijärgne asukoht on De Montfort House, High Street, Coleshill, B46 3BP.

Pure. – tähendab Purecoini kontserni ettevõtteid (sealhulgas, kuid mitte ainult Purecoin OÜ (ettevõtte registreerimisnumber 14929082), mille registrijärgne aadress on Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111; Pure Wallet Ltd (ettevõtte registreerimisnumber 12723153), mille registrijärgne asukoht on Old Gloucester 27 Street, London, Inglismaa, WC1N 3AX..

PIN - teile saadetud (või teie valitud) kaardiga kasutamiseks saadetud identimiskood.

Korduv tehing – pidevad deebettehingud, mis debiteeritakse teie kontolt teie poolt lubatud kokkulepitud ajavahemike järel.

Tingimused – tähendab siinseid nõudeid ja tingimusi ning neid, mis on sätestatud mis tahes tootevoldikul, kaardikandjal või Pure‘i veebisaidil.

Tehing - mis tahes sularaha väljavõtmine või jaemüük (vastavalt vajadusele), mille olete kaardiga lõpule viinud.

Meie, meid või meil - tähendab Pure‘i, iga agenti, kes tegutseb Pure‘i ja mis tahes muu isiku või üksuse nimel, kellele me võime oma õigused ning kohustused tulevikus üle anda või loovutada.

Teie või teid – isik, kes on nimetatud kaardiomaniku taotlusvormil meie kliendina.

1. Teie Pure‘i kaart ja sobivus

1.1 Pure‘i poolt teile väljastatud kaart on Mastercardi kaart ega ole krediitkaart ega maksekaart.

Te ei tohi proovida kasutada oma Pure‘i kaarti krediidi saamiseks. Pure Card jääb kogu aeg ettevõtte Optimus Cards UK omandisse.

1.2 Nõustudes nende tingimustega, nõustute kasutama meie Mastercardi vastutustundlikult ja kooskõlas teile antud juhistega. Teie kaart väljastatakse kasutamiseks ainult teile ja seda ei saa kasutada ükski teine isik peale teie. Kui leiame, et teie Pure‘i kaarti kasutab mõni muu isik peale teie, võime kaardi desaktiveerida. Me võime kaarditaotlused omal äranägemisel tagasi lükata.

1.3 Te vastutate kõikide tehingute eest, mille olete heaks kiitnud teie kui kaardiomanik

1.4 Meie Mastercardi kasutades nõustute regulaarselt vähemalt kord aastas ning pakutavate krüptovaluuta žetoonide kujul saadud tasu eest meie teenuseid reklaamima ja/või turustama sotsiaalmeedia või oma kontaktide kaudu, et kaasata sobivaid uusi kasutajaid.

1.5 Kui saate kaardi ja olete alla 18-aastane, peate viivitamatult ühendust võtma kaarditeenuste toega. Te ei tohi kaarti kasutada ja peate lõikama tükkideks selle magnetriba ja kiibi ning kaardi hoolikalt kõrvaldama.

2. Kaardi kättesaamine ja aktiveerimine

2.1 Kaardi eduka tellimise korra saadetakse kaart teile postiga, kui tegemist on plastkaardiga, või teid võetakse seadmesse vastu, kui tegemist on virtuaalkaardiga.

2.2 Pure‘i kaardi kättesaamisel peate selle kohe tagaküljel allkirjastama. Seejärel peate kaardi ühel järgmistest viisidest aktiveerima, enne kui seda kasutada saate.

 • Veebis, logides sisse oma kontole ja järgides aktiveerimisjuhiseid, nagu on kirjeldatud meie veebisaidil/rakenduses.
 • Helistades kaarditeenuste toele numbril, mille Pure teile andis, või meie klienditeenindusele telefonil+44203 318 3774 (kehtida võivad kõnetasud).
 • Esimene sularahaautomaadi tehing.

2.3 Peate kaardi aktiveerima 1 kuu jooksul alates kättesaamisest.

2.4 Pure‘i kaardi allkirjastamisega olete saanud oma lepingu koopia ja nõustute järgima selle tingimusi, sealhulgas Pure‘i poolt teile antud tasude ja lõivude graafikut, ning võtate vastu Pure‘i kaardi ja nõustute oma isikuandmete kasutamisega, nagu on sätestatud punktis 20.

3. Lisakaardid

Me võime lubada täiendavaid kaarte ainult oma äranägemise järgi. Anname oma kodulehel teada, kas lisakaardid on saadaval. Jätame endale õiguse mitte pakkuda lisakaarte oma äranägemise järgi.

4. Kaardi kasutamine

4.1 Iga kord, kui kasutate oma kaarti, annate meile loa vähendada teie kaardil saadaolevat väärtust tehingu summa ja mis tahes kohaldatavate tasude võrra, nagu on sätestatud tasude ja lõivude graafikus. Teie kaardi kasutamise eest võidakse maksta tasu ja see on saadaval Pure‘is.

4.2 Võite kasutada oma kaarti ka selleks, et teha vajaduse korral järgmist.

 • Kaupade ja teenuste eest tasumine kaupmeeste juures, kes aktsepteerivad Mastercardi või kuvavad Mastercardi logo, et sooritada oste poes, interneti kaudu ja telefoni teel vastavalt meie poolt teile kättesaadavaks tehtud rahaliste vahendite limiitidele
 • Sularaha väljavõtmine mis tahes pangas või sularahaautomaadis kogu maailmas, millel on Mastercardi logo
 • Ostu sooritamine raha tagastamise tehinguga, kui see teenus on saadaval
 • Korduvate tehingute tegemine, andes tarnijale või kaupmehele nõusoleku korduvate lubade hankimiseks
 • Kaardiga kontole maksete tegemine või vastuvõtmine

4.3 Teile antakse PIN-kood, mida kaardiga kasutada. Kui teie kaart on aktiveeritud, võite PIN-koodi muuta teatud sularahaautomaatides, millel on see võimalus, ja mis kuvavad Mastercardi logo. Kui arvate, et teie PIN-kood on saadud või muudetud ilma teie nõusolekuta, peate sellest viivitamatult kaarditeenuste tuge teavitama.

4.4 Peate tagama, et teie kaardil olev saldo on piisav, et katta teie kaardi kasutamisega seotud tehingu summa (sh tasud).

4.5 Saate kontrollida oma saadaolevat saldot veebis Pure‘i veebisaidil (kui see on asjakohane). Kui esineb kirje, mis näib olevat vale, peate viivitamatult võtma ühendust kaarditeenuste toega.

4.6 Kui teete oma kaardiga makse, on see tehing kohe teie vaba saldo arvel ootel ja debiteeritakse teie kaardilt tavaliselt kahe tööpäeva jooksul, kuigi teatud juhtudel võib see võtta kauem aega, sealhulgas tehingute korral, mis leiavad aset väljaspool Ühendkuningriiki.

4.7 Me ei ole kohustatud teie kaardil tehinguid tegema mis tahes kindlas järjekorras ja

teie vastutate kõigi tehingute eest, mis on teie kaardilt debiteeritud.

4.8 Me ei võta vastutust ega kohustust ühegi kaupmehe eest, kes ei aktsepteeri makset teie kaardiga ja teie kohustus on kontrollida iga kaupmehe eeskirju. Samuti ei võta me vastutust teie kaardiga ostetud kaupade või teenuste eest.

4.9 Võime teie kaardile rakendada teatud piiranguid, millest teid teavitame, või võime oma äranägemise järgi piirata teie kaardi kasutamist või keelduda teie kaardi kasutamisest või peatada teie kaardi, kui leiame, et mis tahes kasutamine tooks kaasa sellelepingu rikkumise või usume, et teie või kolmas osapool on toime pannud või kavatseb toime panna kuriteo.

4.10 Me võime teilt nõuda tasu mis tahes tagasilükatud tehingute eest.

4.11 Jätame endale õiguse sulgeda või peatada teie kaart määramata ajaks, kui on alust kahtlustada pettust

(näiteks: korduvad tagasi lükatud tehingud) või kui olete rikkunud mõnda kaarditingimust.

4.12 Teie kaardi kasutamisele ja teile kättesaadavaks tehtud rahalistele vahenditele kehtivad igapäevased limiidid. Need limiidid võivad erineda (madalamad või kõrgemad) sõltuvalt teie kaardi kasutamisest.

5. Kannete autoriseerimine

5.1 Teie kaardiga tehtavad maksed autoriseeritakse järgmiselt:

 • kaardi sisestamisel kiibilugejasse ja teie isikukoodi (PIN) sisestamisel;
 • kaardi andmete käsitsi sisestamisel kaupmehe müügikohas (sh veebisaidil);
 • paludes kaupmehel algatada telefonis tehing, esitades oma kaardi numbri, aegumiskuupäeva, turvakoodi (CVV);
 • magnetriba viipamisel ja kandekviitungi allkirjastamisel;
 • kaardi asetamisel viipemaksete lugeja kohale.

6. Viipemaksed

6.1 Viipemaksed on viis, kuidas teha oma kaardilt makseid ilma PIN-koodi kasutamata.

6.2 Teie kaardil on viipesümbol, nii et seda saab kasutada maksete tegemiseks, hoides kaarti lihtsalt kuni iga kontaktivabade maksete sümboliga lugeja kohal, tehingute korral väärtuses 45 või 100 naela, sõltuvalt teie kaardi väljastajast.

6.3 Kaardi viipemaksete elemendi saate aktiveerida, tehes tehingu, mis nõuab PIN-koodi sisestamist. Kui olete PIN-koodi abil ühe tehingu teinud, saate edaspidi kasutada oma kaarti viipemaksete tegemiseks.

6.4 Täiendava turvalisuse tagamiseks peate pärast mitut järjestikust viipemakset uuesti PIN-koodi sisestama.

7. Korduvad kanded

7.1 Kaardi abil saate seadistada regulaarse makse (korduv tehing), mille saate tühistada, kui võtate ühendust jaemüüjaga või muu osapoolega, kellega olete kokkuleppe sõlminud.

7.2 Kui palute meil maksed peatada, peate sellest meile teatama hiljemalt makse toimumisele eelneval tööpäeval. Samuti soovitame teil võtta ühendust isikuga, kellele maksate, et nad ei prooviks makset uuesti teha. Lisaks peate nendega ühendust võtma, et tühistada kõik nendega sõlmitud lepingud, kuna me ei saa seda teie nimel teha.

7.3 Korduva kaarditehingu tühistamisega olete tühistanud tulevaste tehingute tegemise loa. Kõik edasised tehingud liigitatakse volitamata tehinguteks. Korduva tehingu tühistamise kulud on välja toodud Pure‘i poolt teile esitatud tasude ja lõivude graafikus.

8. Sularaha väljavõtmine

8.1 Kaart võimaldab teil kontolt sularaha välja võtta järgmistes kohtades:

 • sularahaautomaat („sularahaautomaat“); jaSularahaautomaat”) and
 • müügikoht tingimusel, et kaupmees pakub seda võimalust ja selle suhtes kohaldatakse muu hulgas piiranguid, mille Pure võib seada („sularaha väljavõtmine kassas“).

8.2 Te võite sularaha välja võtta kogu päevalimiidi ulatuses, juhul kui meil on võimalik teha teile raha kättesaadavaks, lähtudes kontol hoitavate digivarade tasemetest (vt selle lepingu punkt 4.12).

9. Turvalisus

9.1 Kaardi kättesaamisel peate võtma mõistlikke meetmeid, et vältida kaardi ja PIN-koodi kaotsiminekut või varastamist. Te võtate tarvitusele mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta kaarti, kontot ja PIN-koodi kolmanda osapoole volitamata juurdepääsu eest. Te ei tohi lubada kellelgi teisel enda kaarti või PIN-koodi kasutada.

9.2 Kaarditeenuste tuge tuleb viivitamatult teavitada, kui teie kaart on kadunud või varastatud või teil on kahtlusi, et keegi teine kasutab teie kaarti või PIN-koodi või on proovinud seda kasutada või kui kaart on kahjustatud või ei tööta. Selleks saate oma kontole sisse logida ja teatada, et kaart on varastatud, võtta ühendust Pure‘i klienditeenindusega või helistada numbril +44203 318 3774 (võivad kehtida kõnetasud).

9.3 Kaart ja kõik muud teile väljastatud materjalid kuuluvad Pure‘ile või on litsentseeritud Optimus Cards UK Ltd poolt.

9.4 Kui me palume teil kaardi või muud materjalid tagastada, peate need viivitamatult Pure‘ile tagastama.

9.5 Kui tuvastate või kahtlustate, et teie kaardiga seoses on toimunud pettusi, peate viivitamatult ühendust võtma kaarditeenuste toega. Selleks saate oma kontole sisse logida ja teatada, et kaart on varastatud, võtta ühendust Pure‘i klienditeenindusega või helistada numbril +44203 318 3774 (võivad kehtida kõnetasud).

9.6 Te vastutate mis tahes tehingute eest, mis kasutavad teie kaarti kaotsimineku või varguse ajal, kui te ei teavita kaarditeenuse tuge kohe või kui on tõestatud, et olete kaardi, PIN-koodi või sellega seotud turvalisuse tagamisel hooletu.

9.7 Võime teie kaardi igal ajal deaktiveerida, kui kahtlustame kaardi või PIN-koodiga seotud pettust või väärkasutust või kui te rikute seda lepingut või kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema.

9.8 Tarbijana on teie vastutus piiratud kahju üldlimiidiga 45 naela. (Kui te aga olite kaardi kasutamisel hooletu, vastutate kõigi kahjude eest ja kaart tühistatakse.) Teil palutakse esitada oma andmed, et kaarditeenuste tugi saaks kontrollida, kas nad räägivad kaardiomanikuga. Tühistamisel ja vajaduse korral tellitakse uus kaart ning PIN-kood, millega kaasnevad tasud.

9.9 Teil võidakse paluda meid, meie agente või politseid aidata, kui teie kaart on varastatud ja me kahtlustame, et tegemist on pettuse või väärkasutusega või kui olete meid teavitanud vaidlustatud tehingust (vt jaotis 14).

9.10 Väljastatud asenduskaartide puhul jätab Pure endale õiguse kaarti mitte uuesti välja anda.

9.11 Kaardiga tehtud volitamata makse korral on Pure kohustatud tehingu summa teie kontole tagastama selles ulatuses, milles summa on teie kontolt juba maha võetud. Kui summat ei ole veel maha võetud, ei võta me kontolt tasu.

10. Kaardi tühistamine

10.1 Teil on seaduslik õigus tühistada oma kaart ilma meile põhjust esitamata või kulusid kandmata 14 päeva jooksul alates kaardi kättesaamise kuupäevast. Siinse punkti kohaldamisel loetakse kaardi kättesaamise kuupäevaks kaks tööpäeva pärast teie kaardi saatmist. See ei anna teile õigust hüvitada mis tahes tasusid, mis on tehtud seoses kaardi tootmise, tehingutasude või sularaha väljavõtmise tasudega, mis on sätestatud Pure‘i poolt teile esitatud tasude ja lõivude graafikus.

10.2 Kui tühistate oma kaardi, blokeerime selle kaardi kohe.

10.3 Te vastutate kõigi tehingute ja tasude eest, mis on tekkinud seni, kuni oleme saanud teie tühistamisteate. Samuti vastutate kõigi tehingute ja tasude eest, mis on tekkinud pärast seda, kui oleme saanud teie tühistamisteate ja kui saame tõendada, et olete tehingu sooritanud või asjakohane tasu on tekkinud enne kaardi tühistamist. Näiteks kui teete tehinguid ja tühistate oma kaardi järgmisel päeval, vastutate tehingu eest ikkagi ka siis, kui tehingut ei kuvata teie kontol enne, kui olete esitanud tühistamisteate.

10.4 Kui Teie, Pure või kaarditeenuste tugi tühistab teie kaardi, peate kaardi magnetriba ja kiibi tükkideks lõikama, seejärel peate kaardi ja muud sellega seotud materjalid hoolikalt kõrvaldama.

11. Kaardi aegumine

11.1 Teie kaardil on aegumiskuupäev ja me ei autoriseeri ega töötle teie kaardiga tehtud tehinguid pärast selle aegumist.

11.2 Kaardi aegumisel saadab Pure teile tavaliselt automaatselt asenduse. Palun võtke meiega ühendust, kui te ei saa kaardi aegumisel asenduskaarti, kuid soovite seda saada: +44203 318 3774 (võivad kehtida kõnetasud). +44203 318 3774 (call charges may apply).

11.3 Kui te ei soovi oma kaarti uuendada, võtke ühendust kaarditeenuste toega või külastage Pure‘i veebisaiti või rakendust.

12. Tagasimaksed kaarditehingute eest, mille algatas makse saaja või mis toimusid tema kaudu

12.1 Makse saaja poolt või tema kaudu algatatud ja juba sooritatud volitatud kaardimakse eest võib olla õigus raha tagasi saada, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 1. a) volituses ei täpsustatud kaardimakse täpset summat volituse andmise ajal;
 2. b) kaardimakse summa ületas summa, mida oleksite võinud mõistlikult oodata, võttes arvesse varasemaid kulusid ja kaardiga seotud asjakohaseid asjaolusid;
 3. c) olete taotlenud tagasimakset kaheksa nädala jooksul alates kuupäevast, mil raha teie kontolt maha võeti.

Tagasimakse kujutab endast sooritatud kaardimakse kogusummat.

12.2 Teil ei ole õigust tagasimaksele järgmistel juhtudel:

 1. a) olete andnud nõusoleku kaardimakse sooritamiseks otse Pure‘ile;
 2. b) kui Pure või saaja edastas teile teavet tulevase kaardimakse kohta vähemalt neli nädalat enne tähtaega; ja
 3. c) kui kõnealune makse oli mis tahes valuutakursi muutumise tõttu suurem, kui te mõistlikult eeldasite.

12.3 Kümne tööpäeva jooksul pärast tagastustaotluse saamist tagastab Pure kas kogu maksetehingu summa või põhjendab tagasimaksest keeldumist.

13. Välismaale reisimine / välismaale kolimine

13.1 Peate tagama, et teavitate kaarditeenuste tuge mis tahes kavandatud reisimisest välismaale, suurendamaks tõenäosust, et kõiki makseid, mida eemal olles teete, ei blokeerita meie tehingute jälgimise süsteemide poolt.

13.2 Kui teie kaart on ootamatult blokeeritud, võite helistada kaarditeenuste toele, kes kinnitab teiega mõne tehingu, et bolkeeringu saaks eemaldada.

13.3 Kui muudate oma elukohariiki, mis jääb väljapoole selle kaardi kohaldamisala, peate sellest viivitamatult Pure‘i teavitama.

14. Vaidlustatud kanded

14.1 Kui te arvate, et teie poolt tehtud tehingut ei ole heaks kiidetud või kui see on teie kaardil ekslikult ilmunud (vaidlustatud tehing), peate enne kaarditeenuste toele helistamist püüdma lahendada vaidlusaluse tehingu kaupmehega, et teie nimel oleks võimalik vaidlust jätkata.

14.2 Kui te ei suuda vaidlust kaupmehega lahendada, peate kaarditeenuste toega ühendust võtma hiljemalt 60 päeva alates vaidlusaluse tehingu kuupäevast. Me uurime kõiki vaidlusaluseid tehinguid vastavalt Mastercardi skeemi reeglitele.

14.3 Kui tõstatate volitatud tehinguga seotud vaidluse, krediteerime vahendid ajutiselt teie kontole, kuni uurime teie nimel vaidlust.

14.4 Kui arvate, et teie kaarti kasutati ilma teie loata, peate sellest teavitama politseid. Kaarditeenuste tugi küsib kuriteo viitenumbrit ja politseijaoskonna andmeid, kuhu vargusest teatati, et Pure‘iga sõlmitud lepingu alusel vaidlust menetleda.

14.5 Kui Pure tagastab vaidlusaluse tehingu teie kaardikontole ja saab seejärel teavet, mis kinnitab, et tehing on tõepoolest teie poolt volitatud ja teie kaardilt õigesti kantud, arvab Pure teie vabast saldost maha vaidlusaluse tehingu summa. Juhul, kui selle tehingu summa on suurem kui vaba saldo, maksate kohe pärast kaarditeenuste toelt või Pure‘ilt kirjaliku teatise saamist kõik võlgnetavad summad.

14.6 Kui taotlus, tehing, vaidlustatud tehing, vahekohtu menetlus või tühistatud tehing hõlmab kolmandate isikute kulusid, vastutate selliste kulude eest teie ja need arvatakse teie kaardi saldost maha või nende tasu võetakse teilt muul viisil.

15. Siinsete tingimuste muutmine

15.1 Me võime neid tingimusi (sh tasusid) igal ajal muuta vastavalt alltoodud teavitamise sätetele (punkt 15.4) ja teavitame teid muudatustest ühel või mitmel järgmisel viisil.

 • Kirjutades teile
 • Uuendades veebilehte Purecoin.app (kui see on asjakohane)
 • E-posti või tekstsõnumi teel

15.2 Me võime neid tingimusi igal ajal muuta järgmistel põhjustel:

 • et äri püsiks konkurentsivõimeline;
 • et saaksime teenuseid või rajatisi täiustada;
 • et võtta arvesse turutingimuste muutust või eeldatavat muutust või Pure‘i tavasid;
 • et kajastada kohtu, ombudsmani, reguleeriva asutuse või muu sarnase organi otsust;
 • et kajastada seadusest tulenevate ja/või regulatiivnõuete muudatusi;
 • et kajastada muutusi meie partnerite omandis.

15.3 Samuti võime teie kaardi tingimusi igal ajal muuta mis tahes muul vajalikul põhjusel.

15.4 Kohaldame järgmisi teavitamise sätteid.

 • Kui muudatus on teie jaoks ebasoodne, teavitame teid sellest vähemalt 30 päeva enne siinsetes tingimustes muudatuste tegemist ja võite sel põhjusel igal ajal kuni 60 päeva jooksul alates teatamise kuupäevast ilma ette teatamata oma kaardi tühistada ja lepingu ilma lisatasuta lõpetada, tingimusel et teavitate meid, et see on teie tühistamise põhjus.
 • Võimalik, et peame viivitamatult tegema muid muudatusi ja anname teile sellest teada 30 päeva jooksul.

15.5 Kui te ei ole rahul oma tingimustes tehtud muudatustega, võite oma kaardi tühistada ja lepingu igal ajal vastavalt punktile 10.1 lõpetada.

16. Tasud ja lõivud

16.1 Need teenused, millega kaasnevad tasud ja lõivud, mille üksikasjad esitab teile Pure ja mille eest vastutate teie.

16.2 Need tasud ja lõivud varieeruvad sõltuvalt teie kasutatavatest toodetest ning teenustest. Kui kasutate teenuseid muus valuutas kui see, milles teenused on nomineeritud, arvatakse teie saadaolevast saldost maha tehingu summa, mis teisendatakse teie konto valuutasse, kasutades Mastercardi süsteemi poolt tehingu töötlemise kuupäeval määratud kurssi (üksikasjad nende kursside kohta võib saada Mastercardilt). Seda tüüpi tehingute puhul võivad teile kohalduda ka välisvaluutatasud, mis on sätestatud Pure‘ii tasudes ja lõivudes.

16.3 Iga sularaha väljavõtmise eest tuleb maksta 2,50 eurot. See tasu kehtib sularaha väljavõtmisele sularahaautomaadist. Sularahaautomaatide pakkuja võib nõuda lisatasusid.

16.4. Mis tahes tehingule lisatud tasud sisalduvad teile kättesaadavaks tehtud rahalistes vahendites. Need vahendid põhinevad krüptovaluutal või krüptovaluutadel, mille olete valinud meie rakenduses või veebisaidil tagatisena kasutamiseks.

16.5 Me ei võta tasu meie kaardiga tehtud ülemaailmsete jae- ja krediiditehingute eest, välja arvatud need tasud, mida võtab Mastercard.

16.6 Tavaliselt esitame iga kuu elektroonilise väljavõtte, mis on seotud teie kaardiga tehtud maksetega.

17. Konto lõpetamine, peatamine või piiramine

17.1 Me võime lõpetada teenuste kasutamise peatamise vastavalt vajadusele igal ajal ette teatamata järgmistel juhtudel.

 • Andmete töötlemise süsteemi rikke või vea korral
 • o Me usume, et olete teenuseid kasutanud või tõenäoliselt kasutate või lubate neid kasutada, et

 • panna toime kuritegu või kui leitakse, et te rikute seda lepingut
 • Usume, et mis tahes olemasolevat saldot võib ohustada pettus või väärkasutus
 • Meil on põhjendatud alus kahtlustada teie kaardi või PIN-koodi petturlikku või volitamata kasutamist
 • Meil on põhjendatud alus arvata, et teie kaardi või PIN-koodi turvalisus on ohus
 • Kahtlustame, et olete esitanud valet või eksitavat teavet
 • Politsei-, valitsus- või reguleeriva asutuse korraldusel või soovitusel
 • Te rikute mis tahes selle lepingu tingimusi.
 • Pärast teie surma või kui te muutute töövõimetuks
 • Meie äranägemisel, kui te lähete pankrotti või muutute maksejõuetuks

17.2 Teie kaardi lõpetamine teie või Pure‘i poolt ei mõjuta teie ega Pure‘i õigusi ja kohustusi, mis tulenevad sellest lepingust enne lõpetamist..

17.3 Te võite selle lepingu lõpetada ja seega kaardi igal ajal tühistada. Kaardi tühistamiseks võite pöörduda meie klienditeeninduse poole telefonil +44203 318 3774 (võivad kehtida kõnetasud).

17.4 Piiranguid võib kohaldada ühel järgmistest põhjustest.

 • Õiguslikud või regulatiivsed nõuded
 • Tööstuse või tegevusjuhendite muudatused
 • Muutused pangandustavades

18. Meiega ühenduse võtmine / Teiega ühenduse võtmine

18.1 Kaarditeenuste toega saate ühendust võtta telefonil +44203 318 3774või kirjutades aadressil Card Services Support, PO Box 16757, Birmingham, B46 9DP.

18.2 Igasugune kirjavahetus, mis tuleb teie tähelepanu saamiseks edastada, toimub aadressil, mis meil ja kaarditeenuste toel teie kohta on. (See teenus võib olla vajaduse korral saadaval ka veebis ja seotud teie internetipangaga).

18.3 Te peate meid viivitamatult teavitama, kui muudate oma nime, aadressi või teete muid muudatusi, mis on seotud teie kaardi kontoga. Kui te ei teavita meid kontaktandmete muutumisest, võtame meie / võtab kaarditeenuste tugi teiega ühendust, kasutades süsteemis olevat teavet.

18.4 Teie vastutate selle eest, et kõik kontaktandmed oleksid ajakohased ja kõik juhised, mille olete andnud nende kirjete uuendamiseks, on täpsed ning täielikud. Ei meid, kaarditeenuste tuge ega Mastercardi ei saa pidada vastutavaks mis tahes kahju eest, mis teile tekib, kui teie esitatud teave või juhend on mingil moel ebatäpne või puudulik.

18.5 Pange tähele, et teie, Pure‘i ja kaarditeenuste toe vahelised telefonikõned võidakse salvestada turvalisuse, koolituse ja jälgimise eesmärgil ning selleks, et tagada juhiste nõuetekohane täitmine.

18.6 Oma kaarti kasutades nõustute, et võime omal valikul ja/või seoses pakutavate teenustega teiega telefoni, e-posti, kirja või teksti teel ühendust võtta ning kasutada ja salvestada ka elektroonilist teavet ning originaaldokumente; et te ei ole vastu elektrooniliste dokumentide või teabe kasutamisele, sealhulgas piiranguteta mis tahes menetluses, puhtalt seetõttu, et need on elektroonilisel kujul või kuna need ei pruugi olla parimad tõendid nendega seotud küsimuste kohta.

18.7 Kui kahtlustame mis tahes tegevust või tuvastame mis tahes tegevuse, mis meie arvates on teie kaardiga seotud pettus, peame võib-olla teiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust kõige kiiremal viisil, mis hõlmab järgmiseid võimalusi.

 • Tekstsõnum
 • Telefon
 • Turvaline sõnum rakenduse kaudu
 • E-kiri

Seetõttu on oluline, et te tagaksite, et olete meile esitanud oma kõige ajakohasemad kontaktandmed.

19. Kaebused

19.1 Me peame kaebust teie rahulolematuse väljenduseks teenuste osas, mida me selle kaardiga seoses osutame. Püüame lahendada kõik kaebused 15 tööpäeva jooksul pärast teie kaebuse saamist.

19.2 Erandjuhtudel, kui me ei saa teie kaebust lahendada 15 tööpäeva jooksul, püüame seda teha 35 tööpäeva jooksul ja teavitame teid niisugusest asjaolust.

19.3 Oleme kehtestanud korrad, mis tagavad, et käsitleme teie kaebust õiglaselt ja õigeaegselt. Kaebuse saate esitada ühel järgmistest viisidest.

 • Kaarditeenuste tugi telefoni teel
 • Kirjutage Pure‘ile aadressil [email protected] ja Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111, Tallinn, Eesti

19.4 Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie kaebust lahendame, on teil õigus pöörduda finantsombudsmani poole kuue kuu jooksul pärast kaebuse esitamise kuupäeva:

 • Kirja teel: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR
 • Telefonitsi: 0800 023 4 567 lauatelefonidelt, 0300 123 9 123 +44 20 7964 0500 mobiiltelefonilt või +44 20 7964 0500 kõnedele väljastpoolt Ühendkuningriiki
 • E-posti teel: [email protected].

Kui edastate oma kaebuse finantsombudsmani teenistusele, ei mõjuta see teie õigust võtta õiguslikke meetmeid.

20. Andmekaitse – kuidas me teie andmeid kasutame

20.1 Nõustute, et võime töödelda vastavalt asjakohastele andmekaitseseadustele teie isikuandmeid, mis on teiega seotud ja kuuluvad teile, et saaksime pakkuda teile neid teenuseid.

20.2 Teabe suhtes, mida me teie kohta hoiame ja töötleme, kohaldatakse Ühendkuningriigi 2018. aasta andmekaitseseaduse ja määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) tingimusi.

20.3 Kui töötleme teie andmeid väljaspool EMP-d, kasutades kolmandaid osapooli, vastutab Pure and kaarditeenuste tugi selle eest, et teie isikuandmeid kaitstakse jätkuvalt niisuguse edastamise ajal.

20.4 Töötleme, juhime, kontrollime, avaldame ja salvestame teie kohta käivat teavet järgmistel eesmärkidel.

 • Pettuste ennetamise agentuuride andmebaasides otsingute tegemine
 • Pettuste, rahapesu, terrorismi ja muu kuritegevuse avastamine ning ennetamine
 • Regulatiivsete ja õiguslike nõuete järgimine
 • Teile pakutavate kaardi ja teenuste pakkumine ning haldamine

20.5 Võime teie isikuandmeid avaldada pettuste ennetamise agentuuridele. Teavitame pettuse ennetamise asutusi, kui kahtlustame, et olete andnud meile vale- või ebatäpset teavet rahalise kasu saamiseks või kahtlustame pettust.

20.6 Pettuste ennetamise agentuurid jagavad otsinguandmeid ja kontoteavet meie ning teiste organisatsioonidega, et tagada alljärgnev:

 • taotluste hindamine teenuste asjus ja kontode haldamine;
 • teie isiku kontrollimine, et vältida rahapesu või muid seonduvaid kuritegusid;
 • pettuste tuvastamine, ennetamine või pettuste ja muude kuritegude eest kohtumõistmine; ja
 • kõigi võlgade jälgimine ja sissenõudmine.

20.7 Pettuste ennetamise agentuurid võivad jagada andmeid teiste organisatsioonidega ja kasutada isikuandmeid ka pettuste statistiliseks analüüsiks.

21. Teenusepakkujate vastutus

21.1 Pure, Kaarditeenuste tugi või Mastercard ei vastuta Teie ees järgmistel juhtudel.

 • Mis tahes otsese või kaudse kaotuse või kahju korral (välja arvatud see, mida ei saa seadusega välistada), mis võib teile tekkida selle tõttu, et kasutate oma kaarti, te ei saa oma kaarti kasutada, või mis tahes kaotuse või kahju korral, mis tekib teile kaardi või PIN-koodi kasutamise tõttu kolmanda isiku poolt.
 • Mis tahes otsese või kaudse kahju korral (välja arvatud see, mida ei saa seadusega välistada), mis ei tulene otseselt küsimustest, mille eest Pure vastutab või mis ei ole meie, kaarditeenuste toe või Mastercardi mõistliku kontrolli all või mida meie, kaarditeenuste tugi või Mastercard ei saanud mõistlikult ette näha.
 • Teie kaardi kasutamise ajutine peatamine tehnilistel, turva-, hooldus-, haldus- või muudel põhjustel selliseks ajavahemikuks, mida me võime nõuda, ilma et peaksime teie ees mingit vastutust kandma.
 • Mis tahes otsese või kaudse kaotuse või sellele järgneva kahju või mis tahes ebamugavuste korral, mis tulenevad mis tahes suutmatusest pakkuda teile teenust töövõitlusalase tegevuse, elektrikatkestuse, tehnilise rikke, meie süsteemide rikke või muude põhjuste tõttu, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all.
 • Kui me ei ole eelnevalt kokku leppinud teisiti, piirdub mis tahes vastutus, mis meil võib teie ees olla, tegeliku kahjusummaga, mis teile tekib või mida kannatate.

21.2 Pure, kaarditeenuste tugi või Mastercard ei saa garanteerida, et kaupmees aktsepteerib teie kaarti või lubab mis tahes konkreetset tehingut. Me ei vastuta otsese või kaudse kahju eest, mis võib teile tekkida juhul, kui kaupmees keeldub teie kaardi vastuvõtmisest teie kaardi peatamise või tühistamise tõttu.

22. Teie vastutus

22.1 Te vastutate rahaliselt meie ees (ja nõustute need meile hüvitama) kõigi hagide, nõuete, kulude, kahjustuste, taotluste, kulude, kohustuste, kahjude ja menetluste eest, mis meile otseselt või kaudselt tekivad või mis on meie vastu esitatud, kui olete tegutsenud petturlikult või hooletult või väärkasutanud oma kaarti või PIN-koodi või rikkunud siinseid tingimusi, sealhulgas kohustute kandma selle lepingu jõustamiseks võetud õigustoimingute kulud.

22.2 Pure või selle teenusepakkujad ei ole kohustatud tunnustama ühegi muu isiku kui kaardiomaniku huvi või nõuet kaardil oleva saldo suhtes, samuti ei vastuta me mingil viisil sellise huvi või nõude mittetunnustamise eest (välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav).

22.3 Te vastutate Pure‘i ees kõigi Pure‘i poolt teie kaardiga tehtud volitamata maksete tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamise eest järgmistel juhtudel:

 • te käitusite petturlikult; või
 • o te rikkusite tahtlikult või raske hooletuse tõttu ühte selle lepingu punktist 9 tulenevat kohustust ning see rikkumine võimaldas volitamata tehingut.

22.4 Ükski teie nõue kolmanda osapoole vastu ei tohi olla meie, Optimuse, Mastercardi või mõne muu meie teenusepakkuja vastu suunatud kaitse- ega vastuhagi esemeks.

23. 3D Secure

23.1 Internetimaksete turvalisemaks muutmiseks on loodud Euroopa nõue. Kui Ühendkuningriigi ja Euroopa ostja teeb makse, on tehingu tegemise ajal vaja täiendavat autentimistaset. Autentimistööriista nimetatakse 3D Secure‘iks ja teie kaart registreeritakse automaatselt 3D Secure‘i teenusega kasutamiseks.

23.2 Kui kasutate 3D Secure‘i, saame teie isikut kontrollida. Me ei kontrolli ühegi sellise organisatsiooni identiteeti, kellega te internetis lepingu sõlmite, ega tee mingeid avaldusi nende osalevate organisatsioonide kaupade või teenuste kohta, kellelt te tellite.

23.3 Teie mobiiltelefoni number tuleb enne selle teenuse kasutamist meie juures salvestada ja peate tagama, et teie mobiiltelefon saab ostu sooritamise ajal SMSe vastu võtta.

23.4 Kui kasutate osalevalt organisatsioonilt internetist ostmiseks 3D Secure‘i, esitatakse teile elektrooniline kviitung ja ühekordne pääsukood (OTP) saadetakse automaatselt teie mobiiltelefonile. Ilma ühekordse pääsukoodita ei saa osalevates organisatsioonides internetiostu teha.

23.5 Kui muudate oma mobiiltelefoni numbrit või aadressi (sh e-posti aadressi), peate sellest viivitamatult teavitama, et tagada meie andmete ajakohasus.

23.6 Te vastutate mis tahes tasude või lõivude eest, mille teie mobiiltelefoniteenuse pakkuja on kehtestanud seoses 3D Secure‘i kasutamisega.

23.7 Nõustute, et teie kaardiga makse tegemisel käsitleme teie ühekordset pääsukoodi kasutavat juhist teie nõusolekuna selle juhise järgimiseks ning käsitleme seda meile kehtiva ja tühistamatu juhisena.

23.8 Te vastutate kõigi juhiste eest, mis on saadetud ühekordse pääsukoodiga. Teie vastutate selle eest, et hoiate oma ühekordset pääsukoodi turvaliselt.

24. Üldine

24.1 Te ei tohi siinsetest tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi loovutada, kuid me võime seda teha igal ajal.

24.2 Kõik need klauslid on teistest klauslitest eraldiseisvad, nii et kui üks klausel või selle osa leitakse olevat tühine või muul viisil jõustamatu, ei mõjuta see ühegi teise ega osa selliste klauslite kehtivust.

24.3 Kui me ei jõusta ühtegi selle lepingu alusel kehtivat õigust või kui me viivitame nende jõustamisega, ei takista see meil tulevikus oma õiguste jõustamiseks midagi ette võtmast.

24.4 Selle lepingu lõppemisel jäävad edasi kehtima tingimused, mis selleks võimelised on.

24.5 Lisaks Pure‘ile ei või isik, kes ei ole selle lepingu osaline, jõustada ühtegi selle tingimust.

24.6 Siinseid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Ühendkuningriigi seadustele ja need alluvad Ühendkuningriigi kohtute ainupädevusele.

24.7 Teie ja Pure nõustute, et siinsed tingimused ja igasugune suhtlus toimub inglise keeles.

logo

Pure'i/Cryptot juhib Eestis asuv ettevõte Purecoin OÜ (äriregistri number 14929082), mille tegevust reguleerib rahapesu andmebüroo; litsentsinumber FVT000059, registrijärgne asukoht aadressil Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111, Tallinn, Estonia.

Riskihoiatus Krüpto: Seda veebisaiti kasutades nõustute meie kasutustingimustega. Midagi sellel veebisaidil ei tohiks tõlgendada kui soovitust tegutsemiseks. PureCoin OÜ on järgmise litsentsi omanik: FVT000059. Põhjalikumat teavet leiate tingimuste alt.

Purecoini kaardi väljastab Optimus Cards UK Limited, Mastercardi peamine liige ja Financial Conduct Authority (Firma viitenumber 902034) on volitanud seda e-raha asutusena. Optimus Cards UK Ltd on registreeritud Inglismaal ja Walesis, nr 09044866 ja nende registrijärgne asukoht on Suite A, 6 Honduras Street, London, Inglismaa, EC1Y 0TH

In a case any conflict, discrepancy or contradiction between the English and Estonian versions, the English version shall prevail.